برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم امتحانات پنج شنبه6 شهریور 99

پنج شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۹
۳۴۵ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم امتحانات پنج شنبه6  شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم امتحانات پنج شنبه6  شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
پویایی گروه-13320180 رضا  ایل بیگی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
کارآفرینی وپروژه-14300531 محبوبه  آصفی کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
انقلاب اسلامی ایران-20110503 مرتضی  انفرادی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 14:00
(۰) دیدگاه