پنج شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۹
۱۵۰۱ بازدید

نویسنده: علایی، کیارنگ؛

کتاب: خلاقیت و هنرهای تجسمی – 1397 (7 صفحه از 425 تا 431)

چکیده:
خلاقیت امری سوتفاهم آور و چالش زا بوده است و در این سال ها برچسبی بوده بر تن عکس هایی که از درک طبقه عام فراتر رفته اند. برگزاری پر تعداد رویدادهایی که با پسوند «خلاق» همراه اند اما در نهایت اجماع کلی و ملموسی را بر این عنوان، نمایش نمی دهند حکایت از این چالش دیرین دارد.
به نظر می رسد خلاقیت، پیش از آن که کیفیتی توصیفی برای دسته ای خاص از عکس ها باشد، به ارتباط های چندگانه ای مربوط می شود که عکاس در یک محیط قادر به کشف و بازشناسی آن شده است؛ به عبارت دیگر کشف نسبت ها در جهانی عاری از نسبت، خلاقیت است.
در این یادداشت کوشش شده است به صورت مصداقی به یکی از جریان های تاثیرگذار در عکاسی ایران که پس از نمایش این آثار، به صورت مکرر و بی وقفه تکرار و بازتولید شد، بپردازم و با نگاهی دقیق به خصیصه های این مجموعه، به نمودهای خلاقیت در رسانه عکاسی بپردازم.

کلید واژه: خلاقیت، رسانه، عکاسی ایران، کمینه گرایی، پرسپکتیو

(۰) دیدگاه