پنج شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۹
۱۵۶۱ بازدید

نویسنده: علایی، کیارنگ؛

مجله: فصلنامه حرفه هنرمند – تابستان 1398 (9 صفحه از 154 تا 162)


چکیده:
این مقاله نگاهی دارد به پیشینه عکاسی در هفت شهر ایران. انتخاب این هفت شهر بر اساس دو ویژگی صورت گرفته است: استمرار فعالیت و کیفیت آن که منجر به تاثیرگذاری در روند عکاسی در طول زمان شود. نگاه این مقاله، نگاهی گاه شناسانه و بیشتر شرح نگار و کمتر تحلیلی است که دلیل اتخاذ این رویه حضور پرتعداد عکاسان و هنرمندان در این شهرستان ها و تلاش برای رصد جامع همه صداها و جریان ها در این شهرهاست.

 

کلید واژه: تاریخ عکاسی، پرتره نگاری، شهرستان، چهره های شاخص، سینمای جوان، گاه شناسی

(۰) دیدگاه