پیام ریاست محترم موسسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1400-1399

پنج شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۹
۹۷۶ بازدید
پیام ریاست محترم موسسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1400-1399

هو العلیم

به نام آنکه از اسرار تعلیم / نمی از یم به شبنم کرد تفهیم

دانشجویان پاک نهاد، اسلام باور و ادب آشنا! خواهران و برادران عزیزم!

به فُرقتهای جسمانی نگردد منقطع نسبت / میان ِ همدمان چون هست الفتهای روحانی

 

خرسندم ازاینکه مجدداً حضورشما را درخانه تان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری صمیمانه خوش آمد بگویم.

اکنون که مشام جان خدمتگزاران فرهنگی خود در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری را ازعطر حضور معرفت پژوهانه­ی خویش، آکنده اید،  امید می داریم که هم هنگام با صعود از کوهسار فرزانگی و فتح چکاد دانایی، پاسدار ارزشهای معنوی و تکریم جایگاه رفیع این نهاد باشید.

غبار گامهای استوارتان که به عزم شایسته مداری، دانش افزایی و هدایت جویی، بر صحن و سرای این بوستان ادب پروری و علم گستری نهاده می شود، بی تردید، توتیای چشم تعالی طلبان و برق دیدگان مشتاق به علم اندوزیتان و روشنی بخش قلوب بیداردلان فضیلت خواه است.

مقدمتان شکوفه باران و شمیم افشان

دکتر حمیدرضا میرزایی

رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه