برنامه کلاس مجازی روز شنبه 15 شهریور

۵۸۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 15 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 15 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری  مهر شاد خلج 8:00 10:00
2 تحلیل سازه 2 محمد هادی انفرادی 8:00 10:00
3 تحلیل سازه 1 مرتضی قالیشویان 8:00 10:00
4 طرح معماری 5 شهاب الدین سعیدیان 10:00 14:00
5 تحلیل سازه 2 محمد هادی انفرادی 10:00 12:00
6 شناخت هنر گرافیک احمد ابراهیمی پور 10:00 12:00
7 معماری جهان سارا معصومی 10:00 12:00
8 آمار و احتمال مهندسی مرتضی قالیشویان 10:00 12:00
9 مکانیک سیالات 2 ناجی میدانی 10:00 12:00
10 سازه های بتن آرمه 1 مرتضی قالیشویان 12:00 14:00
11 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری  مهر شاد خلج 13:00 15:00
12 برنامه نویسی کامپیوتر محمد صادق کاظمیان 14:00 16:00
13 معماری اسلامی2 مریم خزائی 14:00 16:00
14 طرح معماری 4 جعفر اعرابی 14:00 18:00
15 انتقال حرارت 1 مهدیه مودی 16:00 18:00
16 برنامه نویسی کامپیوتر محمد صادق کاظمیان 16:00 18:00
17 تکنولوژی بتن میثم پور عباس بیلندی 16:00 18:00
18 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 شیما جوانمرد 18:00 20:00
19 انتقال حرارت 1 مهدیه مودی 18:00 20:00
20 راهسازی راسخی 18:00 20:00
21 مکانیک سیالات رضا صالحی سده 18:00 20:00
22 اجزاء ساختمان میثم پور عباس بیلندی 18:00 20:00
23 معماری معاصر1 مریم خزائی 18:00 20:00
24 مدیریت و کنترل پروژه شیما جوانمرد 18:00 20:00
25 طراحی معماری و شهرسازی محمد صادق یزدانپرست 18:00 20:00
(۰) دیدگاه