برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 17 شهریور

۶۷۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 17 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 17شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 نمودارگیری چاه علی رضا باقرزاده 8:00 10:00
2 روان‌شناسی و مشاوره خانواده زهرا کرمانی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی فیزیولوژیک فائزه رئیس المحدثین 8:00 10:00
4 اصول مهندسی زلزله محمد هادی انفرادی 8:00 10:00
5 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی زهان 8:00 10:00
6 شناخت و تحلیل فضای شهری ملیحه نیک نیا 8:00 10:00
7 شناخت و تحلیل فضای شهری ملیحه نیک نیا 10:00 12:00
8 معرفت‌شناسی زهرا زهانی زهان 10:00 12:00
9 روان‌شناسی تربیتی زهرا کرمانی 10:00 12:00
10 روان‌شناسی تحولی2 سیدمحمدرضا ناظمی 10:00 12:00
11 روان سنجی علی اصغر سرائی 10:00 12:00
12 اصول مهندسی زلزله محمد هادی انفرادی 10:00 12:00
13 نمودارگیری چاه علی رضا باقرزاده 12:00 14:00
14 سازه های بتن آرمه 1 مرتضی قالیشویان 12:00 14:00
15 ریاضیات و معماری سارا حامدزاده 12:00 14:00
16 روش تحقیق (کمی و کیفی) سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
17 روان‌شناسی یادگیری زهرا کرمانی 12:00 14:00
18 روان‌شناسی صنعتی سازمانی سیده زهره موسوی 12:00 14:00
19 روان‌شناسی تجربی علی اصغر سرائی 12:00 14:00
20 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 زهرا زهانی زهان 12:00 14:00
21 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه علی غفاری 12:00 14:00
22 تاریخ تحلیلی صدر اسلام مرتضی رضایی 12:00 14:00
23 نمودارگیری چاه علی رضا باقرزاده 14:00 16:00
24 فرآیند طراحی در معماری یاسمن مظفر مقدم 14:00 16:00
25 طراحی اجزای ماشین 2 سیدسما الدین محیط زاده 14:00 16:00
26 ریاضی عمومی 1 فهیمه معافیان 14:00 16:00
27 روش تحقیق در شهرسازی سپیده موحد 14:00 16:00
28 روش تحقیق (کمی و کیفی) سیدمحمدرضا ناظمی 14:00 16:00
29 روان‌شناسی تجربی علی اصغر سرائی 14:00 16:00
30 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 شیدا امیرافشاری 14:00 16:00
31 مصالح ساختمانی علی غفاری سرجامی 16:00 18:00
32 مبانی مهندسی حفاری احسان اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
33 مبانی چاه آزمائی مرتضی آذری نوغابی 16:00 18:00
34 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 پوریا خباز زاده 16:00 18:00
35 روش تحقیق در شهرسازی سپیده موحد 16:00 18:00
36 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 شیدا امیرافشاری 16:00 18:00
37 تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری شیما جوانمرد 16:00 18:00
38 مدیریت کیفیت و بهره وری شیما جوانمرد 18:00 20:00
39 مبانی مهندسی حفاری احسان اسماعیل پور مطلق 18:00 20:00
40 رضا صالحی سده مکانیک سیالات 18:00 20:00
41 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 پوریا خباز زاده 18:00 20:00
42 زبان تخصصی سپیده موحد 18:00 20:00
43 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه شیدا امیرافشاری 18:00 20:00
44 ایمنی در صنایع نفت سیدمسعود کندومال 18:00 20:00
45 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 18:00 20:00
46  اصول مهندسی ترافیک محمود آبادی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه