برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 18 شهریور

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۹
۷۳۱ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 18 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 18 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 8:00 10:00
2 ساختمان  2، گزارش کارگاه انزوائی 8:00 10:00
3 شیمی فیزیک نقوی شیخ الاسلامی 8:00 10:00
4 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 8:00 10:00
5 مواد روش های ساخت 3 فرهبد 8:00 10:00
6 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
7 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان رحیمیان 10:00 12:00
8 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی 10:00 12:00
9 روانشناسی خلاقیت سهرابیان 10:00 12:00
10 زبان تخصصی ناجی میدانی 10:00 12:00
11 شیمی آلی نقوی شیخ الاسلامی 10:00 12:00
12 شیمی عمومی 2 لواسانی 10:00 12:00
13 طراحی معماری 3 باقری 10:00 12:00
14 طراحی معماری1 خواجوی/ خزائی 10:00 12:00
15 طراحی معماری2 سیدی حلاج 10:00 12:00
16 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 10:00 12:00
17 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
18 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی 12:00 14:00
19 آمار مهندسی الداغی 12:00 14:00
20 روش‌های آماری عالیان 12:00 14:00
21 زبان تخصصی رستمی 12:00 14:00
22 طراحی معماری 3 باقری 12:00 14:00
23 طراحی معماری1 خواجوی/ خزائی 12:00 14:00
24 طراحی معماری2 سیدی حلاج 12:00 14:00
25 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 12:00 14:00
26 مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری نیک نیا 12:00 14:00
27 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
28 مهندسی پی غفاری سرجامی 12:00 14:00
29 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 12:00 14:00
30 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
31 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 14:00 16:00
32 آمار استنباطی وجدانی محمودی 14:00 16:00
33 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 14:00 16:00
34 زبان تخصصی رستمی 14:00 16:00
35 طراحی پایه اورنگی 14:00 16:00
36 علم مواد محمدی 14:00 16:00
37 مکانیک خاک غفاری سرجامی 14:00 16:00
38 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 14:00 16:00
39 معماری اسلامی 1 خواجوی 19:00 15:00
40 اصول روان‌ شناسی بالینی ابهر زنجانی 16:00 18:00
41 برنامه ریزی ، کنترل تولید و موجودی ها 2 جوانمرد 16:00 18:00
42 ترمودینامیک 2 بیچرانلو 16:00 18:00
43 طراحی پایه اورنگی 16:00 18:00
44 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 16:00 18:00
45 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه غفاری سرجامی پورعباس بیلندی 16:00 18:00
46 آمار استنباطی وجدانی محمودی 18:00 20:00
47 اصول مهندسی پل ریاضی 18:00 20:00
48 اصول و فنون نمایشنامه نویسی 1 مداح حسینی 18:00 20:00
49 اندیشه اسلامی 1 توکلی 18:00 20:00
50 برنامه ریزی ، کنترل تولید و موجودی ها 2 جوانمرد 18:00 20:00
51 ترمودینامیک 2 بیچرانلو 18:00 20:00
52 دستگاه‌های ساختمانی غفاری سرجامی 18:00 20:00
53 روشهای طراحی و تولید صنعتی اعتضادی 18:00 20:00
54 زبان فنی کاظمیان 18:00 20:00
55 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 18:00 20:00
56 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
(۰) دیدگاه