برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 19 شهریور

۶۴۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 19 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 19 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی قالیشویان 8:00 10:00
2 بیان معماری 2 انزوائی 8:00 10:00
3 تحقیق در عملیات 1 مودی 8:00 10:00
4 طراحی پایه (اسکیس) انزوایی 8:00 10:00
5 مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای فاضل ولی پور 8:00 10:00
6 بیان معماری 2 انزوائی 10:00 12:00
7 تجزیه و تحلیل و نقد عکس دادخواه 10:00 12:00
8 روش های اجرایی ساختمان قالیشویان 10:00 12:00
9 طرح معماری 5 سعیدیان 10:00 12:00
10 مکانیک خاک و پی سازی غفاری سرجامی 10:00 12:00
11 معماری بومی انزوایی 10:00 12:00
12 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
13 ترمودینامیک 2 - ناجی میدانی ناجی 10:00 12:00
14 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
15 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
16 انتقال جرم بیچرانلو 12:00 14:00
17 تجزیه و تحلیل و نقد عکس دادخواه 12:00 14:00
18 ساختمان‌های بتن‌آرمه انفرادی 12:00 14:00
19 طرح معماری 5 سعیدیان 12:00 14:00
20 آزمایشگاه نرم افزارگرافیکی آصفی 12:00 14:00
21 معماری بومی انزوایی 12:00 14:00
22 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی حیدری 14:00 16:00
23 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 14:00 16:00
24 انتقال جرم بیچرانلو 14:00 16:00
25 رسانه های بصری و عکاسی رحیمیان 14:00 16:00
26 طرح معماری 4 اعرابی 14:00 16:00
27 مکانیک سیالات صالحی سده 14:00 16:00
28 معماری بومی انزوایی 14:00 15:00
29 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 15:00 18:30
30 اصول مهندسی پل مظلومی 16:00 18:00
31 حسابداری شرکت‌ها 2 حیدری 16:00 18:00
32 رسانه های بصری و عکاسی رحیمیان 16:00 18:00
33 طرح معماری 4 اعرابی 16:00 18:00
34 متره و برآورد حاتمی زیدانلو 16:00 18:00
35 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 16:00 18:00
36 اندیشه اسلامی 2 توکلی 18:00 20:00
37 حسابداری شرکت‌ها 2 حیدری 18:00 20:00
38 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
39 ساختمان‌های فولادی کاظمیان 18:00 20:00
40 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
41 متره و براورد قوام 18:00 20:00
42 مدیریت و کنترل پروژه جوانمرد 18:00 20:00
43 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 18:00 20:00
(۰) دیدگاه