برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 20 شهریور

پنج شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۹
۳۷۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 20 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 20 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 ارتعاشات مکانیکی مویدیان 8:00 10:00
2 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 8:00 10:00
3 طراحی ساختمان‌های بتنی صالحی سده 8:00 10:00
4 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی 8:00 10:00
5 کارگاه ارتباط تصویری 2 ابراهیمی پور 8:00 10:00
6 مدیریت تشکیلات کارگاهی صاحب جمع 8:00 10:00
7 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 8:00 10:00
8 نقشه برداری ساختمان قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
9 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 10:00 12:00
10 طراحی معماری1 خواجوی/ خزائی 10:00 12:00
11 طراحی معماری2 سیدی حلاج 10:00 12:00
12 ترمودینامیک پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
13 کارگاه ارتباط تصویری 2 ابراهیمی پور 10:00 12:00
14 تئوری ورق‌ها و پوسته‌ها مویدیان 10:00 12:00
15 مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی صالحی سده 10:00 12:00
16 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 10:00 12:00
17 نقشه برداری ساختمان قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
18 انتقال حرارت 2 امینی 12:00 14:00
19 خوشنویسی و گرافیک حروف 2 دواچی 12:00 14:00
20 ساختمان1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
21 سیستم‌های اطلاعات مدیریت محمدزاده 12:00 14:00
22 طراحی معماری 3 باقری 12:00 14:00
23 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 12:00 14:00
24 علم مواد محمدی 12:00 14:00
25 کارآفرینی وپروژه   12:00 14:00
26 نقشه برداری 1 و عملیات قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
27 برنامه نویسی کامپیوتر موسوی نیک 14:00 16:00
28 خوشنویسی و گرافیک حروف 2 دواچی 14:00 16:00
29 دانش خانواده و جمعیت انفرادی 14:00 16:00
30 دانش خانواده و جمعیت ضیایی 14:00 16:00
31 سیستم‌های اطلاعات مدیریت محمدزاده 14:00 16:00
32 دینامیک مویدیان 14:00 16:00
33 طراحی فنی ناظمی 14:00 16:00
34 فارسی عمومی   14:00 16:00
35 کارگاه برنامه و طرح 2، برنامه‌ریزی و طراحی شهری سهرابیان 14:00 16:00
36 کارآفرینی وپروژه آصفی 14:00 16:00
37 مکانیک ساختمان قالیشویان 14:00 16:00
38 مقاومت مصالح 1 صالحی سده 14:00 16:00
39 طرح معماری ارشد 3 محسنی 15:00 16:00
40 اشنایی با مرمت ابنیه صدرا 15:00 16:00
41 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 15:00 16:00
42 اشنایی با مرمت ابنیه صدرا 16:00 18:00
43 ابراهیمی پور اصول دیزاین 16:00 18:00
44 برنامه نویسی کامپیوتر موسوی نیک 16:00 18:00
45 زبان عمومی داورپناه تنها قوچان 16:00 18:00
46 طراحی فنی ناظمی 16:00 18:00
47 مکانیک ساختمان قالیشویان 16:00 18:00
48 مقاومت مصالح 1 صالحی سده 16:00 18:00
49 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 16:00 18:00
50 اشنایی با مرمت ابنیه صدرا 18:00 20:00
51 حقوق معماری محسنی 18:00 20:00
52 زبان تخصصی ابراهیمی پور 18:00 20:00
53 زبان عمومی داورپناه تنها قوچان 18:00 20:00
54 طراحی فنی ناظمی 18:00 20:00
55 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 18:00 20:00
(۰) دیدگاه