برنامه کلاس مجازی روز شنبه 22 شهریور

۴۲۱ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه  22 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز شنبه22 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری خلج 8:00 10:00
2 تحلیل سازه 1 قالیشویان 8:00 10:00
3 تحلیل سازه 2 انفرادی 8:00 10:00
4 آمار و احتمال مهندسی قالیشویان 10:00 12:00
5 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری خلج 10:00 12:00
6 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 10:00 12:00
7 شناخت هنر گرافیک ابراهیمی پور 10:00 12:00
8 طرح معماری 5 سعیدیان 10:00 12:00
9 مکانیک سیالات 2 ناجی میدانی 10:00 12:00
10 معماری جهان معصومی 10:00 12:00
11 تاریخ تحلیلی صدر اسلام حسینی 12:00 14:00
12 تنظیم شرایط محیطی معصومی 12:00 14:00
13 روش تحقیق در ارتباط تصویری ابراهیمی پور 12:00 14:00
14 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 12:00 14:00
15 طرح معماری 5 سعیدیان 12:00 14:00
16 مکانیک سیالات 2 ناجی میدانی 12:00 14:00
17 مهندسی محیط زیست خالقی 12:00 14:00
18 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 14:00 16:00
19 سازه های فولادی 1 صالحی سده 14:00 16:00
20 طرح معماری 4 اعرابی 14:00 16:00
21 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 13:00 17:00
22 معماری اسلامی2 خزاعی 14:00 16:00
23 موتورهای احتراق داخلی امینی 14:00 16:00
24 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 16:00 18:00
25 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 16:00 18:00
26 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 16:00 18:00
27 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 16:00 18:00
28 سازه های فولادی 1 صالحی سده 16:00 18:00
29 طرح معماری 4 اعرابی 16:00 18:00
30 موتورهای احتراق داخلی امینی 16:00 18:00
31 اجزاء ساختمان پورعباس بیلندی 18:00 20:00
32 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 18:00 20:00
33 انتقال حرارت 1 مودی 18:00 20:00
34 تعمیر  و تقویت سازه ها انفرادی 18:00 20:00
35 تعمیر و نگهداری ساختمان ایزدخواه 18:00 20:00
36 راهسازی راسخی 18:00 20:00
37 طراحی معماری و شهرسازی یزدانپرست 18:00 20:00
38 مکانیک سیالات صالحی سده 18:00 20:00
39 مدیریت و کنترل پروژه جوانمرد 18:00 20:00
40 معماری معاصر1 خزاعی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه