برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 23 شهریور

شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
۵۰۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 23 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 23 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 ارتباط شناسی سلیمان زاده 8:00 10:00
2 اندیشه اسلامی 1 فاطمه کبری طالبی 8:00 10:00
3 انسان طبیعت معماری کامیار انزوایی 8:00 10:00
4 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی فاطمه منتخب 8:00 10:00
5 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 8:00 10:00
6 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی سیدحسین احمدی 8:00 10:00
7 مدیریت و اقتصاد صنعتی زینب کاظمی 8:00 10:00
8 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 8:00 10:00
9 مقدمات معماری داخلی عاطفه مقدم آریایی 8:00 10:00
10 ترمودینامیک 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
11 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
12 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 10:00 12:00
13 منظرسازی شیرازی زاده 10:00 12:00
14 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی شیخ الاسلامی 10:00 12:00
15 اندیشه اسلامی 2 شهبازی 10:00 12:00
16 طراحی معماری 3 حسین باقری 10:00 12:00
17 طراحی معماری1 علی خواجوی 10:00 12:00
18 طراحی معماری2 محمود سیدی حلاج 10:00 12:00
19 کارگاه خلاقیت و تغییر عملکرد کامیار انزوایی 10:00 12:00
20 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 محمدجواد ربانی پارسا 10:00 12:00
21 مهندسی فاکتورهای انسانی سیدحسین احمدی 10:00 12:00
22 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 13:00
23 مقدمات معماری داخلی عاطفه مقدم آریایی 10:00 12:00
24 طراحی معماری 3 حسین باقری 12:00 14:00
25 طراحی معماری1 علی خواجوی 12:00 14:00
26 طراحی معماری2 محمود سیدی حلاج 12:00 14:00
27 آشنایی با فلسفه اسلامی   محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
28 ایستایی سیدسما الدین محیط زاده 12:00 14:00
29 برنامه‌ریزی مسکن حمیدرضا رحیم خان کریمی 12:00 14:00
30 تحقیق در عملیات 1 پریسا مودی 12:00 14:00
31 راینو پیشرفته(رندرینگ) رضا امینی طوسی 12:00 14:00
32 کارگاه نرم افزار مهندسی مجتبی حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
33 اخلاق کاربردی حجت مجیدی بیلندی 14:00 16:00
34 اخلاق کاربردی اعظم بهرامی 14:00 16:00
35 بهداشت روانی شیما شهرکی 14:00 16:00
36 تاریخ هنر 1 بابک توانائی مروی 14:00 16:00
37 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی حسین سیروس جواهرچی عراقیان 14:00 16:00
38 تجهیز و راه اندازی کارگاه بهرام حداد سرائی 14:00 16:00
39 روان‌شناسی دین   محمدرضا جمیلی 14:00 16:00
40 زبان تخصصی مریم خزائی 14:00 16:00
41 زمین شناسی رسوبی مهناز صباغ بجستانی 14:00 16:00
42 مبانی مهندسی برق هاشم عبداله نیا 14:00 16:00
43 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 14:00 16:00
44 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 14:00 16:00
45 مدل‌های کمی در شهرسازی وحید محکی 14:00 16:00
46 مقررات ملی ساختمان علی غفاری سرجامی 14:00 16:00
47 طرح معماری ارشد 3 ناصرمحسنی 15:00 20:00
48 بیان معماری 3 اقبال هژبرالساداتی 15:00 19:00
49 استاتیک رضا صالحی سده 16:00 18:00
50 اصول مدیریت و تئوری سازمان شیما جوانمرد 16:00 18:00
51 عملیات بهره‌ برداری 2 مجتبی حاجی قاسمی‌ازغندی 16:00 18:00
52 مهندسی مخازن 2 طهماسبی 16:00 18:00
53 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 16:00 18:00
54 ترمودینامیک 1 داریوش طینتی 16:00 18:00
55 تفسیر موضوعی قران مرتضی انفرادی 16:00 18:00
56 تفسیر موضوعی قران سیده طیبه حسینی 16:00 18:00
57 دینامیک گازها مهدیه مودی 16:00 18:00
58 روان‌شناسی اخلاق شیما شهرکی 16:00 18:00
59 سازه های فولادی 2 محمد صادق کاظمیان 16:00 18:00
60 فلسفه علم روان‌شناسی محمدرضا جمیلی 16:00 18:00
61 اصول مدیریت ساخت شاهین صادق زاده 18:00 20:00
62 حسابداری مالیاتی احمد میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
63 دینامیک گازها مهدیه مودی 18:00 20:00
64 روان‌شناسی جنسیت شیما شهرکی 18:00 20:00
65 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی احمد وجدانی محمودی 18:00 20:00
66 استاتیک رضا صالحی سده 18:00 20:00
67 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
68 فنون مشاوره و روان درمانی نسرین بقایی 18:00 20:00
69 مهندسی مخازن 2 طهماسبی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه