برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 24 شهریور

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۹
۵۵۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 24 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 24 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی و مشاوره خانواده زهرا کرمانی 8:00 10:00
2 روان‌شناسی فیزیولوژیک فائزه رئیس المحدثین 8:00 10:00
3 اصول مهندسی زلزله محمد هادی انفرادی 8:00 10:00
4 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی زهان 8:00 10:00
5 آزمایشگاه مکانیک سیالات مودی 8:00 10:00
6 ارتباط تصویری تخصصی 3   8:00 10:00
7 تنظیم شرایط محیطی قناد 8:00 10:00
8 شناخت و تحلیل فضای شهری نیک نیا 8:00 10:00
9 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 8:00 10:00
10 روان‌شناسی تربیتی زهرا کرمانی 10:00 12:00
11 روان‌شناسی تحولی2 سیدمحمدرضا ناظمی 10:00 12:00
12 روان سنجی علی اصغر سرائی 10:00 12:00
13 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی 10:00 12:00
14 ارتباط تصویری تخصصی 3   10:00 12:00
15 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
16 اصول مهندسی تونل غفاری سرجامی 10:00 12:00
17 انقلاب اسلامی ایران درودی 10:00 12:00
18 انقلاب اسلامی ایران گلی 10:00 12:00
19 تحلیل سازه 1 قالیشویان 10:00 12:00
20 تنظیم شرایط محیطی قناد 10:00 12:00
21 شناخت و تحلیل فضای شهری نیک نیا 10:00 12:00
22 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 10:00 12:00
23 طرح معماری 5 سعیدیان 10:00 12:00
24 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 10:00 12:00
25 مبانی نظری معماری طباطبایی 10:00 13:00
26 سبک شناسی معماری جمیلی 11:00 13:00
27 نمودارگیری چاه علی رضا باقرزاده 12:00 14:00
28 سازه های بتن آرمه 1 مرتضی قالیشویان 12:00 14:00
29 ریاضیات و معماری سارا حامدزاده 12:00 14:00
30 روان‌شناسی یادگیری زهرا کرمانی 12:00 14:00
31 روان‌شناسی صنعتی سازمانی سیده زهره موسوی 12:00 14:00
32 روان‌شناسی تجربی علی اصغر سرائی 12:00 14:00
33 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 زهرا زهانی زهان 12:00 14:00
34 تاریخ تحلیلی صدر اسلام مرتضی رضایی 12:00 14:00
35 آزمایشگاه شبیه سازی مودی 12:00 14:00
36 استاتیک ناجی میدانی 12:00 14:00
37 طراحی اجزای ماشین 2 سیدسما الدین محیط زاده 12:00 14:00
38 طرح معماری 5 سعیدیان 12:00 14:00
39 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه غفاری سرجامی پورعباس بیلندی 12:00 14:00
40 فرآیند طراحی در معماری یاسمن مظفر مقدم 14:00 16:00
41 طراحی اجزای ماشین 2 سیدسما الدین محیط زاده 14:00 16:00
42 ریاضی عمومی 1 فهیمه معافیان 14:00 16:00
43 روش تحقیق در شهرسازی سپیده موحد 14:00 16:00
44 روش تحقیق (کمی و کیفی) سیدمحمدرضا ناظمی 14:00 16:00
45 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 شیدا امیرافشاری 14:00 16:00
46 دینامیک کاظمیان 14:00 16:00
47 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 14:00 16:00
48 مبانی چاه آزمائی مرتضی آذری نوغابی 14:00 16:00
49 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 14:00 16:00
50 مهندسی مخازن 1 رستمی 14:00 16:00
51 مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 15:00 17:00
52 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 15:00 16:00
53 مصالح ساختمانی علی غفاری سرجامی 16:00 18:00
54 مبانی چاه آزمائی مرتضی آذری نوغابی 16:00 18:00
55 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 پوریا خباز زاده 16:00 18:00
56 روش تحقیق در شهرسازی سپیده موحد 16:00 18:00
57 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 شیدا امیرافشاری 16:00 18:00
58 تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری شیما جوانمرد 16:00 18:00
59 دینامیک مویدیان 16:00 18:00
60 دینامیک کاظمیان 16:00 18:00
61 راه‌آهن آقایی فر 16:00 18:00
62 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 16:00 18:00
63 طرح معماری 4 اکبرزاده کاخکی اعرابی 19:00 17:00
64 مدیریت کیفیت و بهره وری شیما جوانمرد 18:00 20:00
65 مبانی مهندسی حفاری احسان اسماعیل پور مطلق 18:00 20:00
66 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 پوریا خباز زاده 18:00 20:00
67 زبان تخصصی سپیده موحد 18:00 20:00
68 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه شیدا امیرافشاری 18:00 20:00
69 ایمنی در صنایع نفت سیدمسعود کندومال 18:00 20:00
70 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 18:00 20:00
71 اصول سرپرستی غفاری سرجامی 18:00 20:00
72 اصول مهندسی ترافیک محمود آبادی 18:00 20:00
73 تعمیر و نگهداری ساختمان ایزدخواه 18:00 20:00
74 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 18:00 20:00
75 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه