برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 26 شهریور

سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹
۵۲۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 26 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی قالیشویان 8:00 10:00
2 بیان معماری 2 انزوائی 8:00 10:00
3 تحقیق در عملیات 1 مودی 8:00 10:00
4 طراحی پایه (اسکیس) انزوایی 8:00 10:00
5 مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای فاضل ولی پور 8:00 10:00
6 مکانیک خاک و پی سازی غفاری سرجامی 8:00 10:00
7 بیان معماری 2 انزوائی 10:00 12:00
8 روش های اجرایی ساختمان قالیشویان 10:00 12:00
9 طرح معماری 5 سعیدیان 10:00 12:00
10 مکانیک خاک و پی سازی غفاری سرجامی 10:00 12:00
11 معماری بومی انزوایی 10:00 12:00
12 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 10:00 12:00
13 ساختمان های بتن آرمه انفرادی 10:00 12:00
14 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
15 ترمودینامیک 2 ناجی 10:00 12:00
16 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
17 ساختمان‌های بتن‌آرمه انفرادی 12:00 14:00
18 طرح معماری 5 سعیدیان 12:00 14:00
19 کنترل کیفیت آماری الداغی 12:00 14:00
20 معماری بومی انزوایی 12:00 14:00
21 ترمودینامیک 2 ناجی 12:00 14:00
22 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی حیدری 14:00 16:00
23 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 14:00 16:00
24 انتقال جرم بیچرانلو 14:00 16:00
25 طرح معماری 4 اعرابی 14:00 16:00
26 مکانیک سیالات صالحی سده 14:00 16:00
27 معماری بومی انزوایی 14:00 15:00
28 آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی آصفی 14:00 15:00
29 مقاومت مصالح 1 محیط زاده 14:00 16:00
30 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 15:00 18:30
31 اصول مهندسی پل ریاضی 16:00 18:00
32 تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری جوانمرد 16:00 18:00
33 حسابداری شرکت‌ها 2 حیدری 16:00 18:00
34 طرح معماری 4 اعرابی 16:00 18:00
35 متره و برآورد حاتمی زیدانلو 16:00 18:00
36 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 16:00 18:00
37 ریاضی مهندسی مویدیان 16:00 18:00
38 ساختمان‌های فولادی کاظمیان 16:00 18:00
39 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 16:00 18:00
40 تصویر سازی 1 مهدوی 16:00 20:00
41 اندیشه اسلامی 2 توکلی 18:00 20:00
42 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 18:00 20:00
43 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
44 ساختمان‌های فولادی کاظمیان 18:00 20:00
45 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
46 متره و براورد قوام 18:00 20:00
47 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 18:00 20:00
48 نقشه برداری 1 و عملیات قیامی باجگیرانی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه