برنامه کلاس مجازی روز شنبه 29 شهریور

۳۴۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 29 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 29 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری خلج 8:00 10:00
2 آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی عسگر آباد 8:00 10:00
3 ساختمان داده ها دلاوریان 8:00 10:00
4 تحلیل سازه 1 قالیشویان 8:00 10:00
5 تحلیل سازه 2 انفرادی 8:00 10:00
6 آزمایشگاه معماری کامپیوتر رحیمی 10:00 12:00
7 زبان تخصصی رضوی زاده 10:00 12:00
8 آمار و احتمال مهندسی قالیشویان 10:00 12:00
9 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری خلج 10:00 12:00
10 تحلیل سازه 2 انفرادی 10:00 12:00
11 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
12 شناخت هنر گرافیک ابراهیمی پور 10:00 12:00
13 طرح معماری 5 سعیدیان 10:00 12:00
14 مکانیک سیالات 2 ناجی میدانی 10:00 12:00
15 معماری جهان معصومی 10:00 12:00
16 شناخت هنر گرافیک ابراهیمی پور 10:00 12:00
17 آزمایشگاه تحلیل سیستم ها سیبویه 12:00 14:00
18 تاریخ تحلیلی صدر اسلام حسینی 12:00 14:00
19 تنظیم شرایط محیطی معصومی 12:00 14:00
20 روش تحقیق در ارتباط تصویری ابراهیمی پور 12:00 14:00
21 سازه های بتن آرمه  1 قالیشویان 12:00 14:00
22 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 12:00 14:00
23 طرح معماری 5 سعیدیان 12:00 14:00
24 مباحث ویژه 1 رضوی زاده 12:00 14:00
25 مکانیک سیالات 2 ناجی میدانی 12:00 14:00
26 مهندسی محیط زیست خالقی 12:00 14:00
27 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 13:00 17:00
28 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 14:00 16:00
29 زبان تخصصی ابراهیمی پور 14:00 16:00
30 آزمایشگاه معماری کامپیوتر رحیمی 14:00 16:00
31 سازه های فولادی 1 صالحی سده 14:00 16:00
32 طرح معماری 4 اعرابی 14:00 16:00
33 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 14:00 16:00
34 معماری اسلامی2 خزاعی 14:00 16:00
35 موتورهای احتراق داخلی امینی 14:00 16:00
36 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 16:00 18:00
37 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 16:00 18:00
38 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 16:00 18:00
39 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
40 ایجاد بانکهای اطلاعاتی اسماعیل زاده 16:00 18:00
41 انتقال حرارت 1 مودی 16:00 18:00
42 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 16:00 18:00
43 سازه های فولادی 1 صالحی سده 16:00 18:00
44 طرح معماری 4 اعرابی 16:00 18:00
45 موتورهای احتراق داخلی امینی 16:00 18:00
46 اجزاء ساختمان پورعباس بیلندی 18:00 20:00
47 ارتباط تصویری 2 اسکندری مقدم 18:00 20:00
48 انتقال حرارت 1 مودی 18:00 20:00
49 تعمیر  و تقویت سازه ها انفرادی 18:00 20:00
50 تعمیر و نگهداری ساختمان ایزدخواه 18:00 20:00
51 راهسازی راسخی 18:00 20:00
52 طراحی معماری و شهرسازی یزدانپرست 18:00 20:00
53 مکانیک سیالات صالحی سده 18:00 20:00
54 مدیریت و کنترل پروژه جوانمرد 18:00 20:00
55 معماری معاصر1 خزاعی 18:00 20:00
56 کاربرد کامپیوتر در ساختمان یزدانی 18:00 20:00
57 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان گل محمدی  18:00 20:00
(۰) دیدگاه