برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 30 شهریور

شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
۵۳۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 30 شهریور

برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 30 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 ارتباط شناسی سلیمان زاده 8:00 10:00
2 اصول حسابداری 2 حشمتی 8:00 10:00
3 اندیشه اسلامی 1 طالبی 8:00 10:00
4 انسان طبیعت معماری انزوایی 8:00 10:00
5 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی منتخب خراسانی 8:00 10:00
6 روان‌شناسی شخصیت احمدی رق آبادی 8:00 10:00
7 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی 8:00 10:00
9 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 عزیز محمدی 8:00 10:00
10 مدیریت و اقتصاد صنعتی کاظمی 8:00 10:00
11 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 8:00 10:00
12 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی شیخ الاسلامی 10:00 12:00
13 اندیشه اسلامی 2 شهبازی 10:00 12:00
14 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
15 ترمودینامیک 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
16 طراحی معماری 3 باقری 10:00 12:00
17 طراحی معماری1 خواجوی 10:00 12:00
18 طراحی معماری1 خزاعی 10:00 12:00
19 طراحی معماری2 سیدی حلاج 10:00 12:00
20 فرهنگ و ادبیات عامه   10:00 12:00
21 کارگاه خلاقیت و تغییر عملکرد انزوایی 10:00 12:00
22 گرافیک و هندسه منظر و مرایا   10:00 12:00
23 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 10:00 12:00
24 منظرسازی شیرازی زاده 10:00 12:00
25 مهندسی فاکتورهای انسانی احمدی 10:00 12:00
26 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 10:00 12:00
27 آشنایی با فلسفه اسلامی جمیلی 12:00 14:00
28 ارتباط تصویری تخصصی 2 ابراهیمی پور 12:00 14:00
29 ایستایی محیط زاده 12:00 14:00
30 برنامه‌ریزی مسکن رحیم خان کریمی 12:00 14:00
31 تحقیق در عملیات 1 مودی 12:00 14:00
32 راینو پیشرفته(رندرینگ) امینی طوسی 12:00 14:00
33 صفحه آرایی 1 شید مودب 12:00 14:00
34 طراحی معماری 3 باقری 12:00 14:00
35 طراحی معماری1 خواجوی 12:00 14:00
36 طراحی معماری1 خزاعی 12:00 14:00
37 طراحی معماری2 سیدی حلاج 12:00 14:00
38 کارگاه نرم افزار مهندسی حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
39 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 12:00 14:00
40 معماری کامپیوتر موسوی نیک 12:00 14:00
41 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 14:00 16:00
42 اخلاق کاربردی بهرامی 14:00 16:00
43 ارتباط تصویری تخصصی 2 ابراهیمی پور 14:00 16:00
44 بهداشت روانی شهرکی 14:00 16:00
45 بیان معماری 3 امینی طوسی 14:00 16:00
46 تاریخ هنر 1 توانائی مروی 14:00 16:00
47 تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) عراقیان 14:00 16:00
48 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جواهرچی عراقیان 14:00 16:00
49 تجهیز و راه اندازی کارگاه حداد سرائی 14:00 16:00
50 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
51 زبان تخصصی خزاعی 14:00 16:00
52 زمین شناسی رسوبی صباغ بجستانی 14:00 16:00
53 صفحه آرایی 1 شید مودب 14:00 16:00
54 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 14:00 16:00
55 عملیات بهره‌ برداری 2 حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
56 مبانی کارگردانی 15 - 17    
57 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 14:00 16:00
58 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 14:00 16:00
59 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 14:00 16:00
60 مقررات ملی ساختمان غفاری سرجامی 14:00 16:00
61 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شهری 16:00 18:00
62 استاتیک صالحی سده 16:00 18:00
63 اصول مدیریت و تئوری سازمان جوانمرد 16:00 18:00
64 پایگاه داده ها داودی ثانی 16:00 18:00
65 تاسیسات مکانیکی ساختمان جواهرچی 16:00 18:00
66 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جواهرچی عراقیان 16:00 18:00
67 ترمودینامیک 1 طینتی 16:00 18:00
68 تفسیر موضوعی قران انفرادی 16:00 18:00
69 تفسیر موضوعی قران حسینی 16:00 18:00
70 درآمدی بر شهرشناسی، درک و بیان محیط شهری موحد 16:00 18:00
71 دینامیک گازها مودی 16:00 18:00
72 روان‌شناسی اخلاق شهرکی 16:00 18:00
73 سازه های فولادی 2 کاظمیان 16:00 18:00
74 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 16:00 18:00
75 عملیات بهره‌ برداری 2 حاجی قاسمی‌ازغندی 16:00 18:00
76 فارسی عمومی رزم گیر 16:00 18:00
77 فلسفه علم روان‌شناسی جمیلی 16:00 18:00
78 فنون مشاوره و روان درمانی ابهر زنجانی 16:00 18:00
79 مکانیک خاک و مهندسی پی غفاری سرجامی 16:00 18:00
80 مدیریت شبکه کامل 16:00 18:00
81 مدیریت شبکه کامل 18:00 20:00
82 آزمایشگاه پایگاه داده ها داودی ثانی 18:00 20:00
83 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شهری 18:00 20:00
84 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
85 اصول و مبانی ارتباطات   18:00 20:00
86 ترمودینامیک 1 طینتی 18:00 20:00
87 حسابداری مالیاتی میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
88 دینامیک گازها مودی 18:00 20:00
89 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
90 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 18:00 20:00
91 فنون مشاوره و روان درمانی ابهر زنجانی 18:00 20:00
92 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 18:00 20:00
93 کاربرد کامپیوتر در ساختمان یزدانی 18:00 20:00
94 مهندسی مخازن 2 طهماسبی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه