برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 1 مهرماه

دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
۵۱۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 1 مهرماه
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 1 مهرماه
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 8:00 10:00
2 ساختمان  2، گزارش کارگاه انزوائی 8:00 10:00
3 شیمی فیزیک نقوی شیخ الاسلامی 8:00 10:00
4 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 8:00 10:00
5 مواد روش های ساخت 3 فرهبد 8:00 10:00
6 آزمایشگاه ترمودینامیک مودی 8:00 10:00
7 ایمنی در برق بروجردی 8:00 10:00
8 کارگاه سیستم عامل شبکه رضوی زاده 8:00 10:00
9 مدیریت مالی حشمتی 8:00 10:00
10 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
11 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان رحیمیان 10:00 12:00
12 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی 10:00 12:00
13 روانشناسی خلاقیت سهرابیان 10:00 12:00
14 زبان تخصصی ناجی میدانی 10:00 12:00
15 شیمی آلی نقوی شیخ الاسلامی 10:00 12:00
16 شیمی عمومی 2 لواسانی 10:00 12:00
17 طراحی معماری 3 باقری 10:00 12:00
18 طراحی معماری1 خواجوی/ خزائی 10:00 12:00
19 طراحی معماری2 سیدی حلاج 10:00 12:00
20 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 10:00 12:00
21 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
22 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
23 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 10:00 12:00
24 مدیریت مالی حشمتی 10:00 12:00
25 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی 12:00 14:00
26 آمار مهندسی الداغی 12:00 14:00
27 روش‌های آماری عالیان 12:00 14:00
28 زبان تخصصی رستمی 12:00 14:00
29 طراحی معماری 3 باقری 12:00 14:00
30 طراحی معماری1 خواجوی/ خزائی 12:00 14:00
31 طراحی معماری2 سیدی حلاج 12:00 14:00
32 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 12:00 14:00
33 مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری نیک نیا 12:00 14:00
34 مقدمات معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
35 مهندسی پی غفاری سرجامی 12:00 14:00
36 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 12:00 14:00
37 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
38 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 استادی / سعیدیان 11:00 14:00
39 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 12:00 14:00
40 مباحث ویژه فخلعی 12:00 14:00
41 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 14:00 16:00
42 آمار استنباطی وجدانی محمودی 14:00 16:00
43 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 14:00 16:00
44 زبان تخصصی رستمی 14:00 16:00
45 طراحی پایه اورنگی 14:00 16:00
46 علم مواد محمدی 14:00 16:00
47 مکانیک خاک غفاری سرجامی 14:00 16:00
48 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 14:00 16:00
49 معماری اسلامی 1 خواجوی 15:00 19:00
50 روستا 1 وزیری 14:00 16:00
51 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 14:00 16:00
52 کارگاه ارتباط تصویری 3 فیضی مقدم 14:00 16:00
53 اصول روان‌ شناسی بالینی ابهر زنجانی 16:00 18:00
54 برنامه ریزی ، کنترل تولید و موجودی ها 2 جوانمرد 16:00 18:00
55 ترمودینامیک 2 بیچرانلو 16:00 18:00
56 طراحی پایه اورنگی 16:00 18:00
57 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 16:00 18:00
58 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه غفاری سرجامی پورعباس بیلندی 16:00 18:00
59 روستا 1 وزیری 16:00 18:30
60 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 16:00 18:00
61 کارگاه شهرسازی 3 موحد 16:00 18:00
62 کارگاه طراحی شهری 3 محسنی سهرابیان 16:00 18:00
63 مبانی طراحی صحنه نویریان فرد 16:00 18:00
64 مبانی هنرهای تجسمی 2 داننده 16:00 18:00
65 مقاومت مصالح کاظمیان 16:00 18:00
66 مهندسی صنایع موسوی زاده 16:00 18:00
67 آمار استنباطی وجدانی محمودی 18:00 20:00
68 اصول مهندسی پل ریاضی 18:00 20:00
69 اصول و فنون نمایشنامه نویسی 1 مداح حسینی 18:00 20:00
70 اندیشه اسلامی 1 توکلی 18:00 20:00
71 برنامه ریزی ، کنترل تولید و موجودی ها 2 جوانمرد 18:00 20:00
72 ترمودینامیک 2 بیچرانلو 18:00 20:00
73 دستگاه‌های ساختمانی غفاری سرجامی 18:00 20:00
74 روشهای طراحی و تولید صنعتی اعتضادی 18:00 20:00
75 زبان فنی کاظمیان 18:00 20:00
76 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 18:00 20:00
77 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
78 علم مواد مویدیان 18:00 20:00
79 کارگاه شهرسازی 3 موحد 18:00 20:00
80 کارگاه طراحی شهری 3 محسنی سهرابیان 18:00 20:00
81 مبانی هنرهای تجسمی 2 داننده 18:00 20:00
82 هیدرولیک و آزمایشگاه صبورکازران 18:00 20:00
(۰) دیدگاه