برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 2 مهرماه

۲۸۱ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 2 مهرماه

جهت اطلاع از ساعت برگزاری کلاسها به پرتال آموزشی خود مراجعه نمایید.

برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 2مهر
ردیف  نام درس نام استاد
1 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات فتحی عسگرآباد
2 اقتصاد مهندسی قالیشویان
3 بیان معماری 2 انزوائی
4 تحقیق در عملیات 1 مودی
5 راینو پیشرفته(رندرینگ) امینی طوسی
6 ساختمان داده ها و الگوریتم ها موسوی نیک
7 طراحی پایه (اسکیس) انزوایی
8 مکانیک خاک و پی سازی غفاری سرجامی
9 مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای فاضل ولی پور
10 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده
11 ترمودینامیک 2 ناجی میدانی
12 رسانه های بصری و عکاسی رحیمیان
13 روش های اجرایی ساختمان قالیشویان
14 طراحی الگوریتم ها دلاوریان
15 طرح معماری 5 سعیدیان
16 کارآفرینی غفاری سرجامی
17 کنترل کیفیت آماری الداغی
18 مباحث ویژه فخلعی
19 معماری بومی انزوایی
20 آزمایشگاه نرم افزار های گرافیکی آصفی
21 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی
22 انتقال جرم بیچرانلو
23 ساختمان‌های بتن‌آرمه انفرادی
24 مکانیک سیالات صالحی سده
25 مقاومت مصالح 1 محیط زاده
26 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی حیدری
27 بیان معماری 3 امینی طوسی
28 تجزیه و تحلیل و نقد عکس دادخواه
29 خاستگاههای نظریه معماری در دوران معاصر فرمیهنی فراهانی
30 زبان و ماشین اسمبلی راستگو
31 طرح معماری 4 اکبرزاده کاخکی اعرابی
32 کارگاه شهرسازی 5 اصغری
33 اندیشه اسلامی 2 توکلی
34 تصویرسازی1 مهدوی
35 حسابداری شرکت‌ها 2 حیدری
36 ریاضی مهندسی مویدیان
37 شبکه‌های چند رسانه‌ای مهاجرزاده
38 متره و برآورد حاتمی زیدانلو
39 متره و براورد قوام
40 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد
41 مقاومت مصالح 2 صالحی سده
42 روسازی راه سرتیبی
43 ساختمان‌های فولادی کاظمیان
44 فارسی عمومی رزم گیر
45 مدیریت و کنترل پروژه جوانمرد
46 هیدرولیک و آزمایشگاه صبورکازران
(۰) دیدگاه