برنامه کلاس مجازی روز شنبه 12 مهــر

۲۳۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 12 مهــر
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 12 مهــر
ردیف  نام درس نام استاد
1 آزمایشگاه مقاومت مصالح احسان فتحی عسگرآباد
3 تحلیل سازه 1 مرتضی قالیشویان
6 سیستم عامل شبکه سیدحسام رضوی زاده
7 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 مرتضی صابر
9 معادلات دیفرانسیل منا عفتی
10 مقدمات طراحی معماری 1 سارا معصومی علی خواجوی وحید وحدت فریمانی
12 آمار و احتمال مهندسی مرتضی قالیشویان
13 بیان معماری 1 علی خواجوی
14 تاسیسات و زیرساخت‌های شهری مهر شاد خلج
15 تحلیل سازه 2 محمد هادی انفرادی
16 ریاضیات و آمار ملیحه محتشمی پور
17 زبان تخصصی سیدحسام رضوی زاده
18 زمین شناسی مهندسی محمدرضا خالقی
19 ساختمان داده ها محدثه دلاوریان
21 شناخت هنر گرافیک احمد ابراهیمی پور
22 شناخت و طراحی معماری روستا زینب وزیری
23 طراحی معماری 2 حسین باقری
24 طرح معماری 5 شهاب الدین سعیدیان
25 کارگاه تکنیک های چاپی دستی 1 مسعود وزیری
27 ماشین ابزار تولیدی حمید بروجردی
28 معماری جهان سارا معصومی
29 آزمایشگاه تحلیل سیستم ها علی سیبویه
31 تاریخ تحلیلی صدر اسلام سیده طیبه حسینی
32 تاریخ نمایش در جهان سید محمد مداح حسینی
33 تنظیم شرایط محیطی پریسا گشایشی
34 روش تحقیق در ارتباط تصویری احمد ابراهیمی پور
36 سازه های بتن آرمه 1 مرتضی قالیشویان
37 سازه های بتن آرمه 2 محمد هادی انفرادی
38 طراحی فنی ساختمان عاطفه مقدم آریایی
39 مکانیک سیالات 2 علیرضا ناجی میدانی
41 مبانی هنرهای تجسمی 1 سمیه شریفی پور
42 مهندسی محیط زیست محمدرضا خالقی
43 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری مهر شاد خلج
44 آزمایشگاه معماری کامپیوتر زهرا رحیمی
46 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام محمد رسول حشمتی
49 ریاضی عمومی 2 ملیحه محتشمی پور
50 زبان تخصصی احمد ابراهیمی پور
53 طرح معماری 4 شیرین اکبرزاده کاخکی جعفر اعرابی
55 کارگاه شهرسازی 5 مرتضی اصغری
56 مباحث ویژه 1 سیدحسام رضوی زاده
57 معماری اسلامی2 مریم خزاعی
60 کارگاه شهرسازی 3 سپیده موحد
61 آزمایشگاه فیزیک 2 زهرا عامریان
65 ایجاد بانکهای اطلاعاتی مصطفی اسماعیل زاده
66 برنامه نویسی کامپیوتر محمد صادق کاظمیان
67 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 شیما جوانمرد
68 تکنولوژی بتن میثم پورعباس بیلندی
69 تعمیر  و تقویت سازه ها محمد هادی انفرادی
70 حسابداری صنعتی 2 زهرا عزیز محمدی
71 سازه های فولادی 1 رضا صالحی سده
72 عکاسی تخصصی 1 زهرا کرمانی
73 گرافیک و هنر جدید احمد ابراهیمی پور
74 موتورهای احتراق داخلی زهره امینی
75 هیدرولیک، پنوماتیک و آزمایشگاه حمید بروجردی
76 روش تحقیق در معماری منا عرفانیان سلیم
77 اجزاء ساختمان میثم پورعباس بیلندی
78 ارتباط تصویری 2 مجید اسکندری مقدم
79 ارزیابی کار و زمان سیدحسین احمدی
80 اصول حسابداری محمد رسول حشمتی
81 انتقال حرارت 1 مهدیه مودی
83 راهسازی حمیدرضا راسخی
84 طراحی لرزه ای سازه ها محمد صادق کاظمیان
85 کارگاه مدار فرمان حسام الدین حسین پور ثابت
86 کاربرد کامپیوتر در ساختمان محمد یزدانی
87 مکانیک سیالات رضا صالحی سده
88 مدیریت و کنترل پروژه شیما جوانمرد
89 معماری معاصر1 مریم خزاعی
90 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان امیرمحمد گل محمدی
(۰) دیدگاه