سرفصل دروس گروه نفت

يك شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۳۱۰ بازدید
سرفصل دروس گروه نفت
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
آشنایی با مهندسی نفت مهندس صدرا رستمی
انتقال جرم مهندس لادن بیچرانلو
زبان تخصصی مهندس صدرا رستمی
زمین شناسی رسوبی دکتر مهناز صباغ بجستانی
شیمی عمومی 1 مهندس آسیه واحدی
شیمی عمومی 2  دکتر میترا سادات لواسانی
کارگاه نرم افزار مهندسی مهندس مجتبی حاجی قاسمی
مبانی زمین شناسی دکتر هنگامه عرفانیان
مبانی مهندسی حفاری مهندس احسان اسماعیل پور مطلق
مکانیک سیالات مهندس رضا صالحی
مهندسی مخازن 1 مهندس صدرا رستمی
استاتیک و مقاومت مصالح دکتر سید سماالدین محیط زاده
ایمنی در صنایع نفت دکتر مسعود کندومال
ترمودینامیک 2 مهندس لادن بیچرانلو
ترمودینامیک 1 مهندس داریوش طینتی
عملیات بهره برداری 2 مهندس مجتبی حاجی قاسمی
مبانی چاه آزمایی مهندس مرتضی آذری نوغابی
(۰) دیدگاه