سرفصل دورس گروه گیاهان دارویی

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۶۴۶ بازدید
سرفصل دورس گروه گیاهان دارویی
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
مبانی اکولوژی دکتر شاهی
خاکشناسی دکتر شاهی
مبانی گیاه شناسی دکتر شاهی
هوا و اقلیم شناسی دکتر دولت آبادی
آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات استحصال  
حفاظت گیاهان

دکتر شاهی

(۰) دیدگاه