سرفصل دروس گروه شهرسازی

پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
۳۲۰۹ بازدید
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
مسکن حمیر رضا خان کریمی
درک و بیان محیط شهری "در آمدی بر شهر شناسی" سپیده موحد
روش تحقیق در شهرسازی- Research Methods in Urbanism سپیده موحد
زبان تخصصی Research Methods in Urbanism سپیده موحد
طرح شهرسازی 3 - Urban Studio III سپیده موحد
شناخت و تحلیل فضاهای شهری گودرز سهرابیان
کارگاه شهرسازی 2 "کارگاه برنامه و طرح 2 ناپیوسته شهرسازی" گودرز سهرابیان
کارگاه طراحی شهری 3 گودرز سهرابیان
ترسیم پیشرفته مرتضی اصغری
طرح شهرسازی پنج مرتضی اصغری
تاریخ شهر و شهرسازی جهان مسعود رحیمیان
تأسیسات و زیرساختهای شهری مهرشاد خلج
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری مهرشاد خلج
مدلها و روشهای کمی در شهرسازی وحید محکی
(۰) دیدگاه