آغاز ارزشیابی اساتید پایان نیمسال1400-1399

يك شنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
۱۱۲۸ بازدید
آغاز ارزشیابی اساتید پایان نیمسال1400-1399

سیستم ارزشیابی اساتید از تاریخ 99/09/09 تا تاریخ 99/10/07  از طریق پرتال دانشجویی قابل انجام می باشد
 از دانشجویان عزیز درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نموده و فرم ها را با دقت کامل نمایند. اطلاعات ارائه شده توسط دانشجویان کاملا محرمانه بوده و پس از تایید واحد آموزش ، ارزشیابی بدون ذکر نام دانشجو توسط مدیران گروه و استاد درس قابل مشاهده خواهد بود.
️دانشجویان عزیز توجه داشته باشید مشاهده نمرات پایان ترم  و  اعتراض به نمرات منوط به انجام ارزشیابی دروس می باشد.

(۰) دیدگاه