وبینار ارائه تجربیات پروژه های مدیریت دانش _ فرصت چالش ها

۱۱۶ بازدید
وبینار ارائه تجربیات پروژه های مدیریت دانش _ فرصت چالش ها

واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه مهندسی صنایع موسسه وبیناری  با موضوع:

ارائه تجربیات پروژه های مدیریت دانش _ فرصت چالش ها 

 ️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم در تاریخ  23 آذر ماه یک شنبه ساعت 14:30 برگزارمی نماید:
 محورهای وبینار:
_  مدیریت دانش
_چالش ها و فرصت های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها

استاد وبینار : سرکار خانم دکتر شیما جوانمرد مدیرگروه وعضو محترم علمی گروه مهندسی صنایع موسسه
️ لینک ورود وبینار :
event.eqbal.ac.ir

واحد پژوهشی موسسه اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه