طرح درس گروه ارتباط تصویری

شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹
۱۸۶۰ بازدید
طرح درس گروه ارتباط تصویری
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
مبانی هنرهای تجسمی 1(ارتباط تصویری - کارشناسی) خانم شریفی پور
مبانی هنرهای تجسمی 1(معماری داخلی - کارشناسی) خانم شریفی پور
ارتباط شناسی(کارشناسی ارتباط تصویری) اقای سلیمان زاده
ارتباط شناسی(ارشد ناپیوسته ارتباط تصویری) اقای سلیمان زاده
روش تحقیق (کارشناسی ارشد عکاسی) اقای سلیمان زاده
کارگاه ارتباط تصویری3 (ارتباط تصویری - کارشناسی ناپیوسته) الهه فیضی مقدم
هنر و تمدن اسلامی با بک توانایی
(۰) دیدگاه