وبینار ساختن پادزهر رشد از زهر شرایط کنونی

۱۷۶ بازدید
وبینار ساختن پادزهر رشد از زهر شرایط کنونی

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه روانشناسی موسسه وبیناری با موضوع:

ساختن پادزهر رشد از زهر شرایط کنونی

 ویژه دانشجویان و اساتید محترم در تاریخ 26 آذر ماه چهارشنبه  ساعت 14:30 برگزارمی نماید:
 استاد وبینار :
خانم دکتر زهره سپهری شاملو

دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی عضو هیات علمی گروه روانشناسی موسسه اقبال لاهوری
 لینک ورود وبینار :
event.eqbal.ac.ir

پژوهشی موسسه اقبال لاهوری

 

(۰) دیدگاه