وبینار سیستم یکپارچه مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور

۲۹۶ بازدید
وبینار سیستم یکپارچه مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه  عمران  موسسه وبیناری با موضوع:

 سیستم یکپارچه مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور

 ویژه دانشجویان و اساتید محترم در تاریخ 27 آذر ماه  پنجشنبه  ساعت 16:30 برگزارمی نماید:

 استاد وبینار :

دکتر سید محمدرضا علوی پور مدیرعامل موسسه ACEMI دکترای مدیریت ساخت و پروژه از دانشگاه Illinois Tech

هدف :ایجاد سیستم استاندارد مدیریت مالی، حسابداری و هزینه منطبق بر فعالیت در سازمان های پروژه محور

محور های وبینار :

-اهمیت داشتن سیستم یکپارچه و مفاهیم اولیه

– مروری بر مدیریت حسابداری پروژه

– مروری بر مدیریت هزینه پروژه

– مروری بر مدیریت مالی پروژه

لینک ورود وبینار :
event.eqbal.ac.ir

(۰) دیدگاه