سخنرانی جناب آقای دکتر علی افشار در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشی هتل، سفر و گردشگری هند، 2021

۱۵۸ بازدید
سخنرانی  جناب آقای دکتر علی افشار در  یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشی هتل، سفر و گردشگری هند، 2021

سخنرانی  جناب آقای دکتر علی افشار (عضو  محترم هیات علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری)در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشی هتل، سفر و گردشگری هند، 2021

 

موسسه مدیریت هتل و فناوری پذیرایی بانارسیداس چاندیوالا،دهلی نو، هند
در سال های اخیر،  این سری از کنفرانس های بین المللی به یکی از برجسته ترین کنفرانس ها در زمینه هتل، مسافرت و جهانگردی در کشور هند تبدیل شده است که از طریق استفاده از نظریه ها و شیوه ها با چشم انداز آموزش، غذا، فیلم، تجارت، صنعت، امکانات، خدمات، انسانیت، محیط زیست و دولت، موضوعات مرتبط با زمینه های فوق را در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار می دهد. هدف از یازدهمین کنفرانس،  جمع آوری ترکیبی بین المللی از متخصصان ، محققان و تصمیم گیرندگان از دانشگاه و صنعت و از سراسر جهان برای تبادل دانش، تجربه و هم چنین نوآوری های تحقیقاتی در بازتعریف استراتژی های گردشگری و پذیرایی در هنجارهای جدید پس از همه گیری کرونا است.

لینک پوستر کنفرانس

روابط عمومی - موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه