حضور سه تن از استادان محترم موسسه در بخش راه یافتگان به سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با 6اثر .

۵۵ بازدید
حضور سه تن از استادان محترم موسسه در بخش راه یافتگان به سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با 6اثر .

این جشنواره از 18بهمن گشایش وتا30بهمن  نیز ادامه دارد.اختتامیه واهدای جوایزبرگزیدگان نهایی در30بهمن ماه خواهد بود.
جناب آقای دکتر کاظم خراسانی  عضو محترم هیات علمی  موسسه با ارائه دو اثر دربخش هنرجدید( چیدمان) و یک اثر نقاشی خط
و جناب آقای میثم نامدار  با دواثر پوستر و سر کار خانم مهسادواچی با یک اثر هنر جدید( اینستالیشن) ویک اثرنقاشی خط شرکت نموده اند
40اثردرمجموع ازهنرجدید انتخاب شده که دواثر مربوط به این اساتید میباشد.این جشنواره در ده رشته هنری برگزارگردیده وقابل ذکراست اقایان میثم نامدار و خراسانی هریک در دوره های قبل طوبای زرین ( برگزیده اول) این جشنواره را بترتیب دررشته پوستر و هنرجدید کسب کرده اند .
روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه