آخرین هفته آموزشی در سال 1399 و اولین هفته آموزشی در سال 1400

۱۶۳ بازدید
آخرین هفته آموزشی در سال 1399 و اولین هفته آموزشی در سال 1400

به استحضار دانشجویان و اساتید گرامی می رساند آخرین هفته سال1399 و اولین هفته سال 1400 به شرح ذیل می باشد :

 

 آخرین هفته‌ آموزشی در سال 1399 : 99/12/23 لغایت 99/12/28 (هفته هشتم - زوج)
 اولین هفته آموزشی در سال 1400 : 1400/01/14 لغایت 1400/01/19 (هفته نهم - هفته فرد)


 

(۰) دیدگاه