چاپ کتاب مدل سازی صحنه تئاتر توسط نشر قطره نوشته استاد میثم نویریان

۸۴ بازدید
چاپ کتاب مدل سازی صحنه تئاتر توسط  نشر قطره نوشته استاد میثم نویریان

چاپ کتاب مدل سازی صحنه تئاتر توسط  نشر قطره نوشته استاد میثم نویریان مدرس طراحی صحنه گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری. مجموعه کتاب های نشر قطره جریانی است در مسیر تولید منابع نظری و عملی حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی که از اوایل دهه 80 به ترجمه و چاپ منابع کلاسیک حوزه هنرهای نمایشی مشغول است.این مجموعه که دبیری آن به عهده دکتر قطب الدین صادقی می باشدیکی از مهمترین جریان های نشر و توسعه منابع رشته های هنرهای نمایشی است. کتاب مدل سازی برای صحنه تئاتر خود آموزی عملی برای ساخت وسایل صحنه است که توسط یکی از فعال ترین طراحان صحنه تئاتر و سینما و تلویزیون ایران نوشته شده و نتیجه پویش ها و تجربیات عملی این هنرمند جوان مشهدی است. گفتنی میثم نویریان از ابتدای سال 1399استاد مدعو درس طراحی صحنه در گروه ادبیات نمایشی موسسه اموزش عالی  اقبال لاهوری می باشد.

(۰) دیدگاه