تفاهم‌نامه همکاری مشترک موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت چشمه نوشان خراسان (عالیس)منعقد شد.

۸۹ بازدید
تفاهم‌نامه همکاری مشترک موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت چشمه نوشان خراسان (عالیس)منعقد شد.

به منظور برقراری ارتباط مداوم و سازمان یافته بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و صنایع فعال استان ، تفاهم نامه ای فی مابین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت چشمه نوشان خراسان(عالیس) منعقد گردید

پیرو تفاهم نامه فی مابین مرکز آموزش علمی-کاربردی عالیس و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری بیان گردید که با  بهره گیری از تخصص ها و پتانسیل های مختلف علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، کتابخانه ای و یا انجام پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و  امکانات بالقوه و بالفعل طرفین نسبت به طرح و انجام پروژه های مشترک اقدام گردد و در این راستا کارگروه مشترکی جهت بررسی و پیشبرد امور کار خود را شروع نمودند،که با تلاش واحد پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری صورت پذیرفت

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌مندی طرفین از منابع و توان فکری، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و سایر امکانات موردتوافق طرفین به‌ویژه در زمینه حمایت از ایده های نو و طرح های تحقیقاتی، برگزاری دورهای آموزشی، رویدادها و کنفرانس‌های مشترک به‌صورت ملی و بین‌المللی با در نظر گرفتن اولویت‌ها و توانایی طرفین اعم از داده‌ها، اطلاع‌رسانی و نیروی انسانی متخصص است.

(۰) دیدگاه