اطلاعیه ارزشیابی اساتید

يك شنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰
۶۶ بازدید
اطلاعیه ارزشیابی اساتید

سیستم ارزشیابی اساتید از تاریخ 1400/02/01 تا تاریخ 1400/03/01  از طریق پرتال دانشجویی قابل انجام می باشد
https://portal.eqbal.ac.ir
 از دانشجویان عزیز درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نموده و فرم ها را با دقت کامل نمایند. اطلاعات ارائه شده توسط دانشجویان کاملا محرمانه بوده و پس از تایید واحد آموزش ، ارزشیابی توسط مدیران گروه و استاد درس بدون  ذکر نام دانشجو قابل مشاهده خواهد بود.

(۰) دیدگاه