کلاس جبرانی هندسه مناظر و مرایا استاد شعبانی

يك شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
۳۱۵ بازدید

دانشجویان گرامی

هندسه مناظر و مرایا استاد شعبانی ساعت  18 الی 20 روز یکشنبه - 26 اردیبهشت 1400 برگزار می گردد.

(۰) دیدگاه