لیست کلاسهای جبرانی پنجشنبه - 30 اردیبهشت 1400

پنج شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
۳۷ بازدید

لیست کلاسهای جبرانی پنجشنبه - 30 اردیبهشت 1400 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

ساختمان های بتنی سروش مقدم 16تا19
اشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران فاضل بخششی 12تا14
ایستایی حامد زاده 12تا14
محاسبات و امار حامدزاده 14تا 16
اشنایی با عکاسی معاصر دادخواه 18تا20
روانشناسی سلامت ابهر زنجانی 9تا10:30
روانشناسی بالینی ابهر زنجانی 10:30تا12
شیوه های اصلاح ابهر زنجانی 12تا 13:30
کاربرد کامپیوتر 3 عزیزمحمدی 10تا 12 و 12تا14
ساختمان 1 امینی طوسی 16تا18
نرم افزار گرافیک 1 شقایی 12تا13:30و 13:30تا15
روانشناسی اجتماعی کرمانی 12تا14
نحوه اجرای تاسیسات برقی افشار 11تا13
اندیشه اسلامی 1 طالبی 14تا15
ورزش ساقی 9تا10
ایمنی و بهداشت مسافرچی 12تا13:30

(۰) دیدگاه