لیست کلاسهای جبرانی دوشنبه - 3 خرداد 1400

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
۵۵ بازدید

حسابداری مالی قناد 15تا17
سخت افزار راستگو 13تا14
از فیزیک 2 گروه 2عامریان10تا11
بتن ارمه مقدم 16تا 19
شناخت و طراحی معماری روستا وزیری 11تا13
نظریه زبان و ماشین عصاران 12تا14
روش تحقیق پیشرفته گروه 1 ایل بیگی 9:30تا11
روش تحقیق پیشرفته گروه2 ایل بیگی 11:30تا13

(۰) دیدگاه