اطلاعیه مهم در رابطه با امتحانات

چهار شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
۱۹۳ بازدید
اطلاعیه مهم در رابطه با امتحانات

نکات مهم در رابطه با امتحانات:
1- تاریخ های درج شده در کارت ورود به جلسه  ملاک برگزاری امتحانات است.
2- جهت جلوگیری از بروز مشکل نسبت به تسویه بدهی خود اقدام فرمایید.
3-پرتال دانشجویانی که کسری مدارک دارند در صورت عدم مراجعه همچنان بسته باقی می ماند.دانشجویان می بایست جهت رفع مشکل به آموزش مراجعه فرمایند.
4-دروسی که ارزشیابی آنها براساس ارزشیابی مستمر تعیین گردیده در کارت ورود به جلسه تاریخ امتحان ندارند.

(۰) دیدگاه