تکمیل فرم توانسنجی فرهنگی و هنری دانشجویان

پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
۷۹ بازدید
تکمیل فرم توانسنجی فرهنگی و هنری دانشجویان

دانشجوی گرامی :‌
معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه با توجه به گستردگی فعالیت این حوزه در نظر دارد به منظورارتقاء سطح کیفی، علمی، فرهنگی، برنامه‌ریزی واستفاده بهینه از ظرفیت دانشجویی و بهره‌گیری از آن در پیشبرد اهداف امور فرهنگی، و استعدادیابی و توانسنجی دانشجویان اقدام به تهیه فرم توان سنجی ازدانشجویان نموده است .
لطفاً با تکمیل فرم حاضر ما را در جهت رسیدن به این اهداف یاری فرمائید.

جهت تکمیل فرم به پرتال دانشجویی مراجعه فرمایید :


https://portal.eqbal.ac.ir

(۰) دیدگاه