سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
۲۱۸۲ بازدید

شرایط دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان

آقایان پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام، مشمول خدمت سربازی می شوند. با توجه به اینکه همزمان امکان تحصیل و خدمت سربازی وجود ندارد، لذا مشمولین باید جهت دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند.

معافیت تحصیلی یکی از انواع معافیت های سربازی است که فرد مشمول می تواند در صورت داشتن شرایط، آن را اخذ کند.

سنوات مجاز دانشجویان در مقاطع تحصیلی

مقطع تحصیلی 

حداکثر زمان مجاز برای ادامه تحصیل

کاردانی

2/5 سال

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی ناپیوسته

3 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

 

 

از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند.

حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است.
مثال: دانش آموز متولد 79/02/10 که قبل از 97/02/01 فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر تا 97/08/01 فرصت معرفی خود را دارد.

 

حداکثر زمان معرفی مشمولانی که در مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.
مثال: دانش آموز متولد 79/02/18 که در تیرماه 1397 ، فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه 98 مهلت معرفی خواهد داشت.

 

آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

 

 

آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط : 1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف(برای دارندگان برگ اعزام بدون غیبت اولیه و مشمولان وظیفه فاقد غیبت یا مشمولان معافیت موقت بدون غیبت ، گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف قبلی با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است . ) . 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد .3-انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد .(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)4- مقطع جدید ،تکراری نباشد.(یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)

 

آیا سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال دارند جهت تحصیل در دانشگاه هااز خدمت ترخیص می شوند؟

درصورت قبولی اینگونه سربازان در مقطع کارشناسی وبالاتر و نداشتن غیبت اولیه ترخیص از خدمت صورت می گیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

 

دانشجویانی که با انصراف ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .مگر آنکه مدرک معادل را در سنوات تحصیلی اولین مقطع (مدرک )اخذ شده طی کرده باشند.

 

آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند

 

سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

بله جز سنوات تحصیلی دانشجویان محاسبه می شود.

آیا دانشجویانی که در سنوات اولیه فارغ التحصیل نشده اند حق ادامه تحصیل دارند؟

دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اخذ مجوز سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از اتمام سنوات تحصیلی از طریق پلیس +10 حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

 

آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند از مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از دانشجویان مشمول از یکسال مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

 

دانشجویانی که درسنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصیل دارند؟

چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10) ، پس از احراز شرایط ، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی به مدت حداکثر یک نیمسال بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شدلازم به ذکر است در صورت قبولی در مقاطع بالاتر امکان ادامه تحصیل برای این افراد وجود ندارد.