راهنمای دریافت معافیت کفالت

۴۲۲ بازدید

معافیت کفالت یکی از انواع معافیت های خدمت سربازی است که این نوع از معافیت به سرپرست خانوار تعلق می گیرد.

(۰) دیدگاه