برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 24 تیر (هفته فرد)

چهار شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰
۲۶۷ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 24 تیر (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 24 تیر (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 8:00 10:00
2 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 10:00 12:00
3 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
4 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
(۰) دیدگاه