برنامه کلاس مجازی روز شنبه 26 تیر (هفته زوج)

شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰
۳۶۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 26 تیر (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 26 تیر (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 8:00 10:00
3 معرفت‌شناسی زهانی زهان 8:00 10:00
4 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 10:00 12:00
5 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 10:00 12:00
6 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
7 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
8 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
9 معرفت‌شناسی زهانی زهان 12:00 14:00
(۰) دیدگاه