برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 28 تیر (هفته زوج)

دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰
۳۵۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 28 تیر (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 28 تیر (هفته زوج) موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اندیشه اسلامی 1 توکلی 8:00 10:00
2 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 8:00 10:00
5 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
8 اندیشه اسلامی 1 توکلی 10:00 12:00
9 بهداشت روانی شهرکی 10:00 12:00
10 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
11 روان‌شناسی فیزیولوژیک ابهر زنجانی 10:00 12:00
14 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 12:00 14:00
15 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 12:00 14:00
16 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 12:00 14:00
17 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
(۰) دیدگاه