برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 3 مرداد (هفته فرد)

دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
۳۲۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 3 مرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 3 مرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 8:00 10:00
2 بهداشت روانی شهرکی 8:00 10:00
3 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
5 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
6 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 10:00 12:00
7 معرفت‌شناسی زهانی زهان 10:00 12:00
8 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 10:00 12:00
9 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 12:00 14:00
10 بهداشت روانی شهرکی 12:00 14:00
11 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
12 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه