برنامه کلاس مجازی روز شنبه 9 مـرداد (هفته زوج)

شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
۷۰۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 9 مـرداد (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 9 مـرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 8:00 10:00
3 معرفت‌شناسی زهانی زهان 8:00 10:00
4 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 10:00 12:00
5 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 10:00 12:00
6 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
7 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
8 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
9 معرفت‌شناسی زهانی زهان 12:00 14:00
(۰) دیدگاه