اهداف راهبردی موسسه

يك شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۹۷۱ بازدید
اهداف راهبردی موسسه

•    ارائه خدمات آموزشی با کیفیت با تاکید بر استاندارهای آموزش عالی کشور جهت توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار
•    استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته و شیوه های نوین آموزشی برای یاددهی و یادگیری بیشتر دانشجویان
•    جهت گیری و حرکت دانشگاه به سوی دانشگاه های نسل جدید و مسئله محور
•    ایجاد مراکز تحقیقاتی، واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان جهت افزایش توان دانشگاه در حل مسائل جامعه
•    ایجاد ارتباط بین صنعت، جامعه و دانشگاه؛ به منظور استفاده از دانش و توانایی دانشجویان در جهت پیشبرد پروژه ها
•    گسترش رشته های جدید بر اساس ماموریت گرا بودن مؤسسه بر اساس نیاز های واقعی کشور
•    برقراری تعاملات علمی تحقیقاتی بین مؤسسه و دانشگاه های معتبر خارجی
•    برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت بین المللی

(۰) دیدگاه