لیست خوابگاه های مور تایید شورای نظارت بر خوابگاه مشهد

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰
۴۴۷ بازدید
لیست خوابگاه های مور تایید شورای نظارت بر خوابگاه مشهد

 

 

لیست خوابگاه های مور تایید شورای نظارت بر خوابگاه مشهد

لیست مور تایید شورای نظارت بر خوابگاه مشهد

 

 

ردیف

آدرس

شماره تماس

نام خوابگاه

جنسیت

1

سید رضی 7- پلاک223

09154355979

صدف(خانم جلائیان)

خواهران

2

میدان تربیت شهید قانع 18-پلاک18

09157998516

کیمیا(خانم تقویان)

خواهران

3

ابوطالب 14

09370406379

ناظران(خانم پیوند طلب)

خواهران

4

فلسطین 4-پلاک6

37686735

مریم(خانم مجنون)

خواهران

5

امامت 32-پلاک32

09171671911

ولایت(آقای کریمی)

پسران

 

(۰) دیدگاه