وبینار آنلاین کاربرد پویایی شناسی سیستم ها در اقتصاد

يك شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
۷۷۲ بازدید
وبینار آنلاین کاربرد پویایی شناسی سیستم ها در اقتصاد
هجدهم مهر ماه ساعت 18.
لینک ثبت نام ( رایگان):
https://b2n.ir/webinar.STinP
محورهای وبینار:
✔تاریخچه پویایی شناسی سیستم
✔جایگاه پویایی شناسی سیستم در مطالعات اقتصادی جهان
✔کاربرد پویایی شناسی سیستم در مطالعات دانشجویان اقتصاد
✔مراحل مدلسازی با روش پویایی شناسی سیستم (مثال کاربردی)
(۰) دیدگاه