تاریخ‌های ثبت نام آزمونهای ورودی سال 1401

چهار شنبه ۲۲ دي ۱۴۰۰
۵۲۸ بازدید
تاریخ‌های ثبت نام  آزمونهای ورودی سال 1401

نام آزمون

تاریخ برگزاری

تاریخ ثبت نام

دکتری (Ph.D)

جمعه 1400/12/06

دوشنبه 1400/09/01 تا دوشنبه 1400/09/08

کارشناسی ارشد ناپیوسته

چهارشنبه 1401/02/28، پنجشنبه 1401/02/29 و جمعه 1401/02/30

سه‌شنبه 1400/09/16 تا سه‌شنبه 1400/09/23

 

سراسری

چهارشنبه 1401/04/08، پنجشنبه 1401/04/09، جمعه 1401/04/10 و شنبه 1401/04/11

یکشنبه 1400/11/10 تا یکشنبه 1400/11/17

 

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

جمعه 1401/06/04

یکشنبه 1401/03/29 تا یکشنبه 1401/04/05

 

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی)

جمعه 1401/06/04

سه شنبه 1401/04/14 تا سه شنبه 1401/04/21

 

 

(۰) دیدگاه