درخشش دانشجویان رشته ادبیات نمایشی در جشنواره نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی

چهار شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
۴۰۲ بازدید
درخشش دانشجویان رشته ادبیات نمایشی در جشنواره نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی

در نخستین دوره جشنواره نمایشنامه نویسی و نمایش نامه خوانی که در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد دانشجویان گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری درخش کم نظیری داشتند. گفتنی است  
رتبه اول در بخش نمایشنامه نویسی آتوسا ریگی
رتبه دوم در بخش نمایشنامه نویسی محمدحسین تقویان
تقدیر در بخش خوانشگر مرد امیرحسین خطیبیان
تقدیر در بخش خوانشگردان امیرحسین خطیبیان
تقدیر در بخش خوانشگر مرد محمد راست نژاد
دستاورد دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در این رویداد هنری بود. ضمن تبریک به این عزیزان و خانواده فرهیخته اقبال  چشم به راه موفقیت های روزافزون اقبالی ها در رویدادهای علمی و فرهنگی هستیم.

(۰) دیدگاه