اطلاعیه برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

سه شنبه ۸ شهريور ۱۴۰۱
۵۶۸ بازدید
اطلاعیه  برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

اطلاعیه برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

 

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

عنوان

سراسری

کارشناسی ارشد

کاردانی به کارشناسی

کاردانی فنی و حرفه ای

زمان ثبت نام

نوبت اول:

8 تا 14/8/1401

نوبت دوم:

15 تا 21/1/1401

16 تا22/9/1401

28/3/1402 تا

04/4/1401

 18/4/1402 تا

25/4/1402

اجرای آزمون

نوبت اول:

پنجشنبه و جمعه

 29 و 30/10/1402

نوبت دوم:

چهارشنبه و پنجشنبه

 14 و 15/4/1402

 

عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه

از 11/12/1401 تا

12/12/1401

جمعه 03/6/1401 جمعه 03/6/1402
(۰) دیدگاه